Hagnäs torg

Hagnäs torg, fi. Hakaniemen tori, torg i Hfrs på Broholmen, centrum för de s.k. arbetarstadsdelarna (Sörnäs), anlades 1897. Under Hagnäskravallerna på H. 2/8 1906 fick ett 10-t. personer sätta livet till. Under storstrejken föregående år hade arbetarna bildat ett "rött garde", som denna dag störde spårvägstrafiken på Broholmen. Sedan de borgerligas "kommunala skyddsgarde" fått rapport om saken skickades en avdelning till H., där det kom till skottväxling. Händelsen, som hade samband med den s.k. Sveaborgsrevolten, ledde till upplösning av de båda gardena och fängelsedomar för ett flertal inblandade. Detta var första gången skott utväxlades mellan borgare och socialister i Finland. Torget var skådeplats för oroligheter även sommaren 1940, då bl.a. en stor vedtrave antändes. Efter andra världskriget ordnades där ofta kommunistiska massmöten. H. är fortfarande ett centrum för fackföreningsrörelsen i Finland och för det socialdemokratiska partiet.

Saluhallen vid H., invigd 1914 (K. Hård af Segerstad/E. Flinckenberg), är landets största. Vid torget ligger även det s.k. Cirkelhuset (K. & H. Siren, 1966-68), som inrymmer statliga ämbetsverk m.m., samt det s.k. Arenahuset i rödtegel (L. Sonck, 1924). I torgets s.ö. hörn står skulpturen Världsfreden (O. Kirjuchin), erhållen som gåva av staden Moskva 1990 (finlandisering). (S. Roos, Nationalstrejken i Finland I, 1906)
HagnaesTorg

Hagnäs torg har i hundra år varit ett centrum för den finländska arbetarrörelsen och ibland skådeplats för dramatiska händelser. Foto: Lehtikuva Oy, H. Vallas.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
torg, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.10.2010
Uppdaterat 07.06.2023