Hermanstad

Hermanstad, fi. Hermanni, delområde i distriktet Vallgård i Hfrs, 3 580 inv. (2008). H. var ursprungligen beläget på Gumtäkts gårds marker i Helsinge socken, där en omfattande förortsbosättning uppstod kring sekelskiftet 1900. Gården ägdes från 1885 till 1893, då den övergick i stadens ägo (Gumtäkt), av friherre Herman Standertskjöld-Nordenstam, efter vilken stadsdelen fått sitt namn. Den inkorporerades med huvudstaden 1906 och fick sin slutliga stadsplan 1941. Den gamla trähusbebyggelsen revs under loppet av 1950-t. och ersattes av stadsmässiga flervåningshus. I början av 1990-t. ersattes gammal lager- och industribebyggelse med bostäder kring Violaparken. I H. ligger bl.a. Helsingfors fängelse. Sedan veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet flyttat till Vik och de gamla byggnaderna rivits inleddes en omfattande nyproduktion av bostäder för ca 2 500 invånare 2005.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011