Karislojo

Karislojo, fi. Karjalohja, kommun i Nyland 25 km n. om Karis, Södra Finlands region. Areal 121 km2, invånare 1 493 2010, varav 1,8 % svenskspråkiga.

Karislojo är en sjörik, storbackig skogsbygd, från n.o. till s.v. genomdragen av Inre Salpausselkä, som på näset mellan Lojo sjö och Puujärvi bildar en tydligt skönjbar åsrygg. På denna ligger kyrkbyn med sin stenkyrka i nygotisk stil (J. Wiik, 1860), som ödelades av en brand 1970 men iståndsattes 1990-2004; under mellantiden tjänstgjorde en 1977 invigd glasbyggnad som kyrka. Bland företag i kommunen kan nämnas Finngulf Yachts Oy (gr. 1981), som bygger skrov för segelbåtar. I Karislojo finns ingen betydande industri; ekologisk odling, direktförsäljning och landsbygdsturism har i stället expanderat under de senaste åren. Vid sjöstränderna finns tät fritidsbebyggelse; kommunens invånarantal flerfaldigas sommartid, och även den fast bosatta befolkningen har ökat med en fjärdedel sedan början av 1980-talet. På Karkali udde i Lojo sjö inrättades på 1960-talet en naturpark för att skydda den unika växtligheten; mitt emot ligger Tammisto gård med ett arboretum, anlagt på 1920-t. av den kände kemisten Gustaf Komppa. Även Torhola, Finlands största kalkstensgrotta, är belägen i kommunen. Badhotellet Päiväkumpu vid stranden av Lojo sjö anlades 1957 på ett gammalt rusthålls marker och har tillbyggts i flera repriser; det upprätthålls idag av den 1983 registrerade föreningen Solaris-lomat.

Delar av Lojo och Karis bildade 1531 Karislojo kapell som blev självständigt pastorat 1614. En kopparhytta, som tillhörde Fiskars bruk, arbetade 1765-1883 i Kärkelä, dit malm transporterades från Orijärvi gruva i Kisko. Idag fungerar Kärkelä bruk som turistattraktion.
Karislojo

Karislojo är en av Nylands till folkmängden minsta kommuner. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

KARJALOH.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner, ortnamn
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.09.2011
Uppdaterat 15.06.2023