Korpo gård

Korpo gård, egendom i Korpo kyrkby, uppstod på 1650-talet genom sammanslagning av åtta hemman, som 1649 donerats till friherre Gustav Bielke (Korpo friherreskap. Egendomen åtnjöt säterifrihet 1615-81 och ombildades 1699 till skattehemman. Under de följande seklen innehades och ägdes den bl.a. av prästsläkterna Fridelinus (1696-1742) och Mjödh (1771-1828) samt apotekarsläkten Stigzelius (1828-92); nuvarande ägare (sedan 1904) är släkten Wahe. Huvudbyggnaden, en ståtlig empireskapelse av sten i två våningar, uppfördes 1802-05 av hovrättssekreteraren Herman Mjödh enligt ritningar av Ch. Bassi. Korpo gård stormades under kriget 1918 av Skärgårdens frikår (frikårer), eftersom 300 röda var inkvarterade där. Under 1900-talet minskade gårdens totalareal genom upprepade styckningar (bl.a. ett arvskifte 1935) från ca 600 till 187 ha. Där arrangeras idag konserter tillägnade bl.a. Jean Sibelius, som tillbringade somrarna 1886-87 på gården.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011