Bassi, Charles

Bassi, Charles (Carlo Francesco) (f. 12/11 1772 Turin, d. 11/1 1840 Åbo), arkitekt. Bassi kom 1783 med sin mor och syster till Stockholm och inledde följande år studier vid den därvarande konstakademin. Han flyttade 1802 till Åbo för att tillsammans med C.G. Gjörwell leda byggandet av (nuv. gamla) akademihuset (1802-15) och tjänstgjorde 1811-24 som chef för Finlands nyinrättade intendentskontor. Bassi var vid sidan av Engel den ledande mästaren inom det tidiga 1800-talets arkitektoniska nyklassicism. Han företrädde en enklare och intimare, Sverigeinfluerad riktning som motvikt till Engels mera utsirade Petersburgempire. Bassi utförde ritningar till ett flertal landsortskyrkor (Kesälax, Mäntyharju m.fl. socknar), S:t Michels landsförsamlings kyrka (1816-17) och gamla kyrkan i Tfrs (1824), till f.d. Trappska huset (1832-33, num. Åbo Akademis huvudbyggnad) och f.d. societetshuset (1811-12, stadshus sedan 1885, nuv. fasader av F.A. Sjöström) i Åbo samt till Korpo (1802-05), Wiurila (1804-11) och Fiskars (1816-18) herrgårdar. (K. Lönnbohm Leino, Ch. B., Suomen rakennushallituksen ensimmäinen intendentti, 1907; C.J. Gardberg, Den nyantika byggnadskonsten i Åbo 1800-1880, 1952; S. Dahlström, Promenader II, 1960; T. Kydén, Suomen intendentinkonttorin kirkkoarkkitehtuuri 1810-1824, 1998)

CBassi.jpg

Bassi, Charles enligt en oljemålning av J.E. Lindh 1838. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.

BassiCharles.jpg

Bassi, Charles. Huvudbyggnaden på Fiskars bruk, det s.k. Stenhuset, stod färdig 1818. Huset, som byggdes för brukets ägare, används idag av Fiskarsbolaget närmast för representationsändamål. Foto: Schildts bildarkiv, H. Ekberg.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, personer (individer), nyklassicism
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 26.05.2016