Korpoström

Korpoström, farvatten och bosättning mellan Korpo huvudö och Kaitholm, sundets längd ca 3 km. K. har en god naturhamn, som under svenska tiden ofta anlitades av örlogsflottan. Där fanns bl.a. ett bönehus och en krog. I början av 1600-talet var 15 lotsar stationerade på platsen. 20/5 1743 drabbade en svensk och en rysk flottstyrka samman vid Korpoström ("slaget vid Hjortö"), varvid svenskarna led nederlag och måste retirera till Åland. Efter denna sjöstrid (över vilken ett monument restes 1959) kom de svenska sjökrigsexperterna underfund med platsens strategiska betydelse och lät anlägga halvpermanenta befästningar på Killingholm för att skydda hamnen. Arbetena planerades av Augustin Ehrensvärd. I färdigt skick fick befästningen en garnison på 14 man. På flottstationens begravningsplats har de fallna från ovannämnda strid och från drabbningen vid Lemo udde i juni 1808 jordats. Under Gustav III:s ryska krig omkom där ca 800 marinsoldater i den s.k. fältsjukan.

Korpoström utgör idag en viktig knutpunkt för fritidssjöfarten och den bilburna turismen. Där finns sommartid butik, krog och gästhamn. 2005 öppnades dessutom Skärgårdscentrum Korpoström, där nationalparkens, kulturens, skärgårdsforskningens samt det lokala förenings- och näringslivets intressen kan förenas. Sjöhuset Sunnan, uppfört i samarbete mellan Korpo kommun (num. Väståbolands stad), Forststyrelsen och Stiftelsen för Åbo Akademi, fungerar som stödjepunkt bl.a. för marinbiologisk forskning och undervisning.

Korpostroem

Korpoström. Sjöhuset Sunnan, ritat av Michael Granit och Bengt Lundsten, stod färdigt 2004. Den officiella invigningen gick av stapeln i juni 2005. Byggnaden är vid sidan av mycket annat ett centrum för miljövården i Skärgårdshavets nationalpark. Foto: Schildts bildarkiv, H. Ekberg.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011