Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten, myndighet bildad genom sammanslagning av Brottspåföljdsverket, Kriminalvårdsväsendet och Fångvårdsväsendet. Myndigheten inledde sin verksamhet 1.1.2010. B. utgör en enda riksomfattande institution som svarar för verkställigheten av fängelsestraff och samhällspåföljder. De administrativa organisationerna för fångvårdsväsendet och kriminalvårdsväsendet som tidigare arbetade som självständiga ämbetsverk lades ned. Fångvårdens och kriminalvårdens professionella kunnande överfördes till den nya organisationen.

Syftet med organisationsreformen var att förenhetliga verkställigheten av påföljder, häktning, fängelsestraff och samhällspåföljder.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
statliga ämbetsverk, statliga inrättningar, brottspåföljdsbranschen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 09.05.2016