lantbruksundervisning

lantbruksundervisning. På initiativ av Finska hushållningssällskapet inrättades 1840 ett lantbruksinstitut på Mustiala gård i Tammela. 1858 delades l. upp på en lägre och en högre avdelning; den senare utbildade agronomer. En mejeriavdelning tillkom 1891. Det första finskspråkiga lantbruksinstitutet grundades 1874 i Viborgs län. Från 1840-t. hade dessutom ett antal lägre lantbruksskolor inrättats.

L. omorganiserades 1907 så, att de vetenskapliga studierna och den avslutande utbildningen av lantbruksingenjörer, stats- och länsagronomer samt andra lantbrukstjänstemän förlades till en agrikulturekonomisk sektion inom Helsingfors universitets filosofiska fakultet, medan Mustiala därefter skulle utbilda endast praktiska jordbrukare. Beträffande akademisk l. idag, se agrikultur- forstvetenskapliga examina. L. ges även vid vissa yrkeshögskolor (agrolog). På en lägre nivå är lantbruket en av grundlinjerna inom yrkesutbildningen.
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
jordbruk, undervisning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.06.2023