Lewenhaupt, Charles Emil

Lewenhaupt, Charles Emil (född 28/3 1691 Stockholm, död där 4/8 1743), svensk greve och general. Lewenhaupt fick sin militära utbildning i den nederländska armén, med vilken han deltog i spanska tronföljdskriget. 1710 gick han i svensk tjänst, blev generalmajor 1722 och utnämndes till general 1740. Lewenhaupt var en aktiv hattpolitiker och valdes vid riksdagarna 1734 och 1741 till lantmarskalk. Han hörde till de hattar som förhöll sig mest fientligt och krigiskt gentemot Ryssland. Lewnhaupt hade del i krigsförklaringen 1741 och fick även överbefälet, utan att egentligen ha bekantat sig varken med försörjningssituationen eller truppernas materiella tillstånd i den östra rikshalvan.

I september 1741, då krigsförklaring redan avgetts, anlände Lewenhaupt till Finland för att efterträda Henrik Magnus von Buddenbrock, men vid det laget hade den svenska hären redan lidit ett svårt nederlag vid Villmanstrand. Lewenhaupt inföll på ryskt område först i november, men försummade att dra nytta av den inrikespolitiska situationen i Ryssland, som framkallats av hans anfall. Då de svenska trupperna saknade resurser för vidare fälttåg, retirerade de och förlades i vinterkvarter.

Tsar Peters dotter, Elisabeth, kunde tack vare det svenska hotet genomföra en statskupp och Lewenhaupt hyste förhoppningar om att hon frivilligt skulle kompensera svenskarna för deras hjälp. Följande vår tågade de ryska trupperna dock in i Finland, varvid Lewenhaupt och Buddenbrock retirerade och hären slutligen kapitulerade utan egentlig strid. Redan före kapitulationen hade Lewenhaupt hemkallats för förhör och rannsakan, varefter han halshöggs. (Joachim Mickwitz)

Åbofreden

Lilla ofreden

LewenhauptCharlesEmil

Lewenhaupt, Charles Emil. Hade stor andel i att det s.k. hattarnas krig bröt ut 1741, och blev själv ett av dess offer. Litografi J. Salmson. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
svenska tiden, personer (individer), militärer (roll), generaler, lilla ofreden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.05.2016 av Import