Lochteå

Lochteå, fi. Lohtaja, församling och tidigare kommun i Mellersta Österbotten vid kusten 30 km n. om Karleby. Då kommunen upphörde var dess areal 286 km2 och invånarantal 2 791 (2008).

Den låga kusten vid Lochteå kantas av vidsträckta flygsandsfält, bl.a. på den stora halvön Vattajanniemi, som har Nordeuropas längsta sammanhängande sandstrand (12 km). Bebyggelsen är tätast utmed ån Lohtajanjoki, ett obetydligt vattendrag; där finns bl.a. L. kyrkby (ca 1 000 inv. 2000) med träkyrka från 1768 (M. Honka). Vid sidan om jordbruket idkades sedan gammalt fiske i Bottniska viken. Ön Ohtajankari utanför Vattajanniemi var förr ett viktigt fiskeläge. Lochteå är idag känt bl.a. för sina båtbyggerier. På Vattajanniemi exproprierade försvarsmakten 1952 ett 1 350 ha stort område, som tjänstgör som övningsskjutfält för luftvärnsartilleriet.

Lochteå blev annexförsamling under Karleby 1467, kapell 1517 och bildade självständigt pastorat 1578. I socknens prästgård slöt fältmarskalk Klingspor 29/9 1808 vapenstillestånd med ryssarna på obestämd tid, gällande för alla stridskrafter under hans befäl i Finland. Det uppsades dock redan 19/10 samma år av ryssarna. Kommunen förenades vid ingången av 2009 jämte Kelviå och Ullava med Karleby stad. (Suur-Lohtajan historia, 3 bd, 1957-2004)
Lochteaa

Lochteå är en modersocken från vilken grannkommunerna Himango och Kannus har utbrutits. Karta: Arttu Paarlahti.

LOHTAJA.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner, plats, fortkörning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 20.06.2023