MM (Muntra Musikanter)

MM (Muntra Musikanter), Sällskapet M.M., manskör i Hfrs, gr. 1878 av Gösta ("Kösse") Sohlström (1849-1925), som avskilde en elitkör från Akademiska sångföreningen. Körens namn är härlett ur sången De muntra musikanter (en sv. övers. av tysken A.F. Riccius sång Die lustigen Musikanten), som även är körens lystringssång. Körens verksamhet har i hög grad bidragit till att höja kvartettsången i Finland och att göra den bekant utomlands: genom turnéer till Moskva och S:t Petersburg 1882, Reval 1886, S:t Petersburg 1888, Paris m.fl. städer på kontinenten 1889. Till de nordiska länderna har den gjort talrika konsertresor fr.o.m. 1886; Island har besökts 1962 och 1976, Israel 1967, Österrike och Ungern 1973 samt USA 1997. Av dirigenter kan nämnas G. Sohlström (1878-79, 1886-90, 1898-1900 och 1911-13), Oscar Mechelin (flera repriser fr.o.m. 1879), Carl von Knorring (1901-03), Axel Stenius (1903-10), Ragnar Hollmerus (1917-21), Bengt Carlson (1923-50), Erik Bergman (1951-79), Sixten Enlund (1979-82), Rolf W. Ahlberg (1982-91) och Markus Westerlund (1991-2010). Sedan sommaren 2010 leds kören av Henrik Wikström. Genom bl.a. talrika kompositionstävlingar har kören stimulerat uppkomsten av såväl sånger för manskör a cappella som verk för manskör och orkester. (MM 1878-1928, 1928; 100 år med MM, 1978)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
manskörer, spelmän
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.04.2011
Uppdaterat 21.06.2023