Akademiska Sångföreningen

Akademiska Sångföreningen, "Akademen", studentmanskör i Hfrs. Flera åsikter om grundläggningsåret har framförts, oftast nämns 1838, då Pacius grundade Akademiska sångsällskapet. Kören var till en början svenskspråkig. Arbetet påverkades dock, särskilt på 1870-t., av språkstriden inom universitetet. Som en tvåspråkig studentkör, huvudsakligen med sångare ur Akademiska sångföreningen, bildades 1878 elitkören PC (Petersburgs Concerten), sedermera Muntra Musikanter MM.

Från 1883, då de finsksinnade studentsångarna grundade Ylioppilaskunnan Laulajat, är Akademiska sångföreningen uteslutande svenskspråkig. Av körens dirigenter kan nämnas Fredrik Pacius (t.o.m. 1846), Gösta Sohlström (1876-79), Carl von Knorring (1885-92, 1894 o. 1896-99), Ragnar Hollmérus (1912-15), Olof Wallin (1915-20), Bengt Carlson (1920-46), Nils-Eric Fougstedt (1946-50), Erik Bergman (1950-69), Henrik Otto Donner (1969-76), Marcus Westerlund (1976-83), Eric-Olof Söderström (1983-85), Tom Eklundh (1985-1990), John Schultz (1990-97) och Henrik Wikström (1997-2008). Körens nuvarande dirigent (sedan hösten 2008) är musikmagister Kari Turunen (f. 1962). (F. Sommerschield, A. 1838-1938, 1938; F. Dahlström, A. 1838-1988, 1988)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
körer, studenter, manskörer, universitet, körsång
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.04.2011
Uppdaterat 10.03.2016