Mannerheim, Sophie

Mannerheim, Eva Charlotta Sophie (f. 21/12 1863 Hfrs, d. där 9/1 1928), sjuksköterska, dotter till Carl Robert Mannerheim och syster till Gustaf Mannerheim. Efter ett kortvarigt äktenskap (med godsägare Hjalmar Linder) utbildade sig Mannerheim 1899-1902 till sjuksköterska vid St Thomas Hospital i London. Hon var från 1904 översköterska vid Kirurgiska sjukhuset och ledde från detta år sjuksköterskeutbildningen vid Allmänna sjukhuset i Helsingfors. Resultatet av hennes banbrytande verksamhet på detta område var att Finland fick en yrkesskicklig och välutbildad sjuksköterskekår.

Mannerheim var 1905-26 ordförande i Sjuksköterskeföreningen i Finland och grundade 1908 dess språkrör Epione. Hon var även ordförande för Mannerheims barnskyddsförbund 1920-21 och viceordförande för dess förbundsråd 1920-28 samt invaldes 1923 i styrelsen för Finlands röda kors. Hon intog en ledande ställning även i det internationella samarbetet inom sjukvården; var bl.a. ordförande i internationella sjuksköterskeförbundet 1922-25. Hermes memoarer, Ur en sjuksköterskas värld, utkom 1920. (B. Edelfelt, Sophie Mannerheim, 1932; T. Tuulio, Friherrinnan Sophie Mannerheim, 1948)


MannerheimSophie_SB.jpg

Mannerheim, Sophie. Var, utöver som långvarig ordförande för Sjuksköterskeföreningen i Finland, en av Mannerheims barnskyddsförbunds grundläggare. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finländare, sjukskötare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.09.2011
Uppdaterat 20.06.2023