Mediernas centralförbund

Mediernas centralförbund (Viestinnän keskusliitto), Hfrs, gr. 2000. Mediernas centralförbund är topporganisation för massmediebranschen och den grafiska industrin. Dess syfte är att främja verksamhetsområdets allmänna och ekonomiska förutsättningar. Topporganisationen grundades för att samla resurserna under ett nytt gemensamt centralförbund och göra mediernas röst bättre hörd i den gemensamma intressebevakningen.

Mediernas centralförbund har sex medlemsförbund (2010), som alla har egna medlemsföretag: Tidningarnas förbund (163 förlag och andra utgivare som publicerar sammanlagt 194 tidningar), Tidskrifternas förbund (270 förlag som publicerar sammanlagt 550 tidskrifter, tidskriftspressen), Grafiska industrin (180 medlemsföretag, grafisk industri), Finlands förlagsförening (100 medlemsföretag, förlagsväsen), Radiomedia (30 medlemsföretag som representerar 54 radiostationer) samt Television Förbundet i Finland (alla riksomfattande kommersiella tv-bolag) (radio och tv). Mediearbetsgivarna MA (Viestintätyönantajat VTA) var medlem i Mediernas centralförbund till 1.4.2006 då de två förbunden gick samman och Mediernas centralförbund övertog Mediearbetsgivarnas uppgifter. Mediearbetsgivarna räknade sina anor tillbaka till den 1900 grundade arbetsgivarorganisationen inom den grafiska industrin och var därmed landets äldsta arbetsgivarförbund. Förbundet ansvarade för den grafiska industrins, tidningarnas och tidskrifternas samt bokförlagens kollektivavtalsverksamhet och -politik samt ingick sammanlagt nio kollektivavtal gällande ca 380 företag och ca 30 000 arbetstagare och tjänstemän (2005).

Grafiska poolen är en beredskapsorganisation som leds av Försörjningsberedskapscentralen med vilken Mediernas centralförbund har ingått ett s.k. poolkontrakt.

Till Mediernas centralförbund hör två stiftelser, för finansiering av branschens forskningsverksamhet: Graafisen teollisuuden tutkimussäätiö (gr. 1960) och Viestintäalan taloudellinen tutkimussäätiö (gr. 1989).
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
media, mediebranschen, grafisk industri
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 20.06.2023