Mietois

Mietois, fi. Mietoinen, tidigare kommun vid Egentliga Finlands kust 30 km n.v. om Åbo, Västra Finlands län, sammanslogs 2007 med Virmo.

Mietois utbreder sig som en välodlad lerslätt kring det innersta av Virmoviken. Kommunen genomflyts av två åar, Laajoki och Mynäjoki. Bland egendomar märks Lehtis och Saaris, bägge med anor från medeltiden. På Lehtis står ruinerna av ett på 1580-talet uppfört gråstensslott, som brandhärjades på 1650-talet. På Saaris arbetar sedan 1959 Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsfrågor försöksstation för s.v. Finland.

Mietois är nämnt 1373, blev kapell under Virmo 1643 och bildade egen församling 1865. Kommunen upprättades 1869. Gråstenskyrkan uppfördes 1614-43 på bekostnad av Henrik Fleming, herren till Lehtis. Augustin Ehrensvärd, byggaren av Sveaborg, innehade Saaris gård på 1700-talet. (Mietoisten kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta, 1993)Mietoinen.jpg Mietois. Två bemärkta kyrkans män har sett dagens ljus i socknen: Magnus Tavast (minnessten 1927) och Daniel Juslenius (minnesmärke 1952, J. Vikainen). Karta: Arttu Paarlahti.

MIETOINE.jpg

Då Virmo och Mietois slogs ihop 2007 tog den nya kommunen i bruk Mietois gamla kommunvapen. Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011