Musikhuset i Helsingfors

Musikhuset i Helsingfors (fi. Helsingin musiikkitalo), Helsingfors, musikcentrum vid den s.k. Finlandia-parken nära Tölöviken nedanför Riksdagshuset. Färdigställdes 2011 enligt ritningar av arkitektbyrån LPR-arkkitehdit Oy (Marko Kivistö, Ola Laiho o. Mikko Pulkkinen). H., vars huvudfinansiärer är YLE, Hfrs stad och Statens fastighetsbolag Senatsfastigheter, initierades första gången 1992 av Sibelius-Akademin, och planerna nådde ritningsstadiet under medlet av årtiondet. Åren 1999-2000 ordnades en arkitekttävling i två omgångar, där den nämnda byråns förslag, "A Mezza Voce" segrade. Generalplansändringen för området godkändes 2002 och 2006 inleddes byggnadsarbetet. Huvudanvändarna av Musikhuset är Sibelius-Akademin, Helsingfors stadsorkester och Radions symfoniorkester. Huset inhyser en huvudkonsertsal på cirka 1 700 sittplatser samt fem mindre konsertsalar på cirka 140-400 sittplatser. Därtill finns undervisningsutrymmen för Sibelius-Akademin, utrymmen för Akademins bibliotek, samt för cafe- restaurang- och klubbverksamhet.

Till följd av musikhusprojektet var Statsjärnvägarnas närliggande gamla tegelmagasin från ryska tiden rivningshotade i många år, och en folkopinion för bevarandet av dessa, vars utrymmen länge tjänade bl.a. alternativa rörelser, uppstod. I början av maj 2006, strax innan rivningen skulle inledas sattes magasinen i brand med förödande resultat på bygganderna, vilket ledde till skyddåtgärder för den omgivande begyggelsen p.g.a. den omfattande röken och sotflagorna som regnade över centrum. Efter branden inleddes rivningarbetet. En liten del av magasinens norra del har tillsvidare sparats, men dess existens kan påverkas av områdets fortsatta planering.

Musikhuset3_SB_JL.jpg

Musikhuset i Helsingfors, här sett från Glaspalatsets håll, invigdes den 31 augusti 2011. Foto: Schildts bildarkiv, J. Lindberg.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Johan Lindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
musik, Musikhuset (Helsingfors)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.05.2012
Uppdaterat 21.06.2023