Obolenskij, Ivan

Obolenskij, Ivan Michajlovitj (1853-1910), rysk furste och militär (generallöjtnant 1903), generalguvernör i Finland 1904-05. I början av sin tid på denna post betraktade Obolenskij det inte som nödvändigt att göra eftergifter, vilket innebar att den s.k. diktaturförordningen som utfärdats under Bobrikovs tid förblev i kraft fram till storstrejken hösten 1905. Sedan denna brutit ut, intog han en vacklande hållning och förhandlade på pansarskeppet Slava med partiernas representanter, vilket ledde till att konstitutionell senat under ledning av Leo Mechelin utnämndes. Obolenskijs agerande hade väckt de styrandes misshag i Petersburg och han var tvungen att be om avsked.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden, ofärdsåren, generalguvernörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 13.03.2012
Uppdaterat 03.12.2016