OravaisOravais, fi. Oravainen, f.d. kommun, numera församling i Österbotten 45 km n.o. om Vasa, Västra och Inre Finlands region. Areal 203 km2, invånare 2 207, varav 80,9 % svenskspråkiga (2009). Oravais bildade 2011 tillsammans med Vörå-Maxmo den nya kommunen Vörå.

Oravais är odlat och bebyggt främst utmed Oravais å och vid kusten; det är huvudsakligen ett småkuperat slättland med vidsträckt skärgård. Till Oravais hör den stora ön Oxkangar, som numera är sammanvuxen med Teugmo i Maxmo. Vid Oravaisfjärden ligger Oravais kyrkby (ca 1 300 inv. 2000) med träkyrka från 1796. I kommunen finns två bruksorter med anor från 1700-talet, Oravais fabrik och Kimo, av vilka särskilt den senare kan uppvisa en unik miljö. Bland företag idag märks trähustillverkaren Oy Oravais talo-hus Ab (gr. 1974, ca 100 anst. 2010) och förpackningsföretaget Oy Orapac Ab (gr. 1990, 20 anst. 2010). Betydande pälsdjursskötsel med ett 50-tal farmer.

Oravais omtalas första gången 1542, blev kapell under Vörå 1676 och bildade egen församling 1859. Där stod den avgörande striden under 1808-09 års krig. Den finsk-svenska arméns huvudstyrka (ca 6 000 man) hade under C.J. Adlercreutz befäl intagit försvarsställning strax s. om Oravais kyrka, då den 14/8 1808 angreps av ryssarna, ca 8 000 man under general Nikolaj Kamenskij. Adlercreutz slog tillbaka flera anfall, men gjorde några taktiska misstag och kunde rädda sin armé endast tack vare von Döbelns samtidiga seger vid Jutas. En granitpyramid restes 1885 till minne av slaget.

En historisk rekonstruktion av slaget har sedan 1993 sommartid framförts av den lokala uppvisningsgruppen Kongl. Österbottens Regementes Lif Compagnie, som även har uppträtt på andra håll i hemlandet och utomlands. I närheten av slagfältet har ett Fänrik Ståls center som kan erbjuda besökaren olika attraktioner byggts upp. (B. Åkerblom, Oravais sockens historia, 1971; Kanonerna vid Oravais: Eric Gustaf Ehrströms dagbok från 1808 och 1811, 1986; Krig kring Kvarken: finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning, 1999; Oravais kyrka 200 år, red. E. Engström/M-H. Smeds, 2005)


Oravais

Oravais bildade 2011 tillsammans med Vörå-Maxmo den nya kommunen Vörå. Karta: Arttu Paarlahti.

Oravais_anf1.jpg

Uppvisningsgruppen Kongl. Österbottens Regementes Lif Compagnie förevisar olika stridsmetoder som brukades under finska kriget 1808-09. Stridsmetoden som innebar att soldaterna marscherade på led mot fienden och sköt på kommando ledde till stor manspillan i fält. Foto: Oravais kommun, J. Staffans.

ORAVAINE.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011