Räddningsbranschens centralorganisation i Finland

Räddningsbranschens centralorganisation i Finland (Suomen pelastusalan keskusjärjestö - SPEK), Hfrs, bildades 1993 genom sammanslagning av Finlands brandvärnsförbund (gr. 1967) och Finlands befolkningsskyddsförbund (gr. 1927), det sistnämnda en av världens äldsta civilförsvarsorganisationer. R., som verkar inom befolkningsskydd samt brandskydd och räddningsverksamhet, planerar och utvecklar räddningsverksamheten (räddningsväsen) i samarbete med inrikesministeriet och regionala räddningsorganisationer, som 2005 var 13 till antalet och verksamma över hela landet, däribland Finlands svenska brand- och räddningsförbund i Ekenäs. R. ger utbildning inom den frivilliga brandvärns- och räddningsverksamheten (befolkningsskydd).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009