Saimen

Saimen, fi. Saimaa, sjösystem som omfattar tusentals större och mindre sjöar i Södra och Östra Finlands regioner. Stor-S. har en vattenareal på 4 400 km2, vartill kommer 1 700 km2 öar. Strandlinjens längd är 13 700 km. De viktigaste tillflödena är Pielisstråten (från n. räknat Pielinen med avloppsälven Pielisjoki, som inte hör till S., samt sjöarna Pyhäselkä, Orivesi och Puruvesi) och Kallavesistråten (sjöarna Kallavesi och Haukivesi), som förenar sig i Pihlajavesi och därifrån genom Puumala sund flyter ut i systemets centralsjö, Egentliga eller Södra S. Centralsjön, som har en yta på 1 460 km2 och ett djup på 82 m, är Finlands största och Europas femte största sjö. Den delas av Inre Salpausselkä upp i två större fjärdar och begränsas i s. av Yttre Salpausselkä, som vid Imatra genombryts av Vuoksen, systemets avloppsälv. Hela insjösystemet, som alltså sträcker sig från Villmanstrand och Imatra i s. till Varkaus och Joensuu i n. (avstånd 130-160 km), har fortfarande en viss betydelse för samfärdseln, särskilt för turisttrafiken under sommarhalvåret. Sedan förbindelsen med Finska viken 1968 åter öppnades (Saima kanal), har godstrafiken på insjöhamnarna vid S. ökat kraftigt.

I S. finns alla de vanligaste fiskarterna i Finland; lokalt är fisket en binäring. Som en relikt från istidshavet lever där en av världens få sötvattensälar, Saimenvikaren (sälar). (A. Hellaakoski, Suur-Saimaa, 1922, Die Eisstauseen des Saimaa-gebietes, 1934; O. Seppovaara, Ison-Saimaan kalat ja kalastus - Fiskar och fiske i Stora S., 1969; Saimaa-kirja, red. T. Jaatinen, 1991; Elävä Saimaa, red. E. Kuusisto, 1999, eng. övers. Saimaa, a living lake, s.å.)

Saimen

Saimen. Vattenkvaliteten i s. delen av sjösystemet blev märkbart bättre sedan industrierna på 1990-t. hade tagit i bruk biologisk rening av avloppsvattnet. Karta: Arttu Paarlahti.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sjöar, älvar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 25.08.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 11.06.2017 av Import