Sandman Lilius, Irmelin

Sandman Lilius, Rut Irmelin (f. 14/6 1936 Hfrs), författare och konstnär, dotter till författaren Rut Forsblom-Sandman (1912-63). Sandman är en litterär pionjär som i Tove Janssons spår bidragit till att förnya och vitalisera den svenska barn- och ungdomslitteraturen. Men hon har i sin senare produktion även vänt sig direkt till en vuxen publik i romaner som bygger på barnets ursprungliga nyfikenhet inför människor och företeelser. Hennes språk är egensinnigt, en blandning av högsvenska, finlandssvenska uttryck, arkaismer och spännande nybildningar.

Många av Sandmans böcker utspelas i Tulavall, en fantasiort med drag av flera finlandssvenska kuststäder. Tiden är 1800-t., men själva berättelserna är ändå tidlösa i sin drömska och mytiska prägel. Den här miljön, ett helt eget litterärt universum, uppträder första gången i Bonadea (1967, ny upplaga 2008) och blir central i den så kallade Fru Sola-trilogin, Gullkrona gränd (1969), Gripanderska gården (1970) och Gångande Grå (1971). Bland senare Tulavallböcker som främst vänder sig till unga läsare märks Kapten Grunnstedt (1974), Svanarna (1977) och Storsjöhamnen (1978) samt en rad små bilderböcker med författarens egna illustrationer i en närmast naivistisk stil. Romanerna Främlingsstjärnan (1980), Främlingsvägen (1982), Främlingsstaden (1985) och Främlingsbilden (1990) tar också sin utgångspunkt i Tulavall för att så fortsätta ut i en större värld med Paris som viktig hållpunkt. Här berättar Sandman i senromantiskt målande stil om målaren Ellen Skärvmarck och poeten Rudolf Aronius, ett kärlekspar i konstens tecken. Till hennes främsta romaner räknas också Mattan från Kars (1989), en originell allåldersbok som vetter mot österländsk mystik när handlingen parallellt utspelas i Tulavall och Kaukasus. Tillsammans med systern Heddi Böckman har S. även skrivit den digra självbiografiska boken Hand i hand (1985). Om sin make, den 1998 avlidne konstnären och författaren Carl-Gustaf Lilius berättar hon i Sjutusen år (2003). De gifte sig 1957 och mycket i deras respektive konstnärskap har sin grogrund i lång skapande gemenskap.

Sandman är en av den finlandssvenska litteraturens internationellt sett mest kända författare. Hennes böcker finns översatta till ett femtontal språk och har inte minst i Japan väckt stark respons. En viktig insats har hon även gjort som barnbokskritiker, framför allt av anglosaxisk litteratur, i Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet. För sitt rika författarskap har Sandman belönats med en rad priser, bl.a. Nils Holgersson-plaketten 1972, Astrid Lindgren-priset 1976, Topeliuspriset 1980, Svenska Akademiens Finlandspris 1987 och det första Tove Jansson-priset 2003. (P. Wrede, Fru Sola-trilogin. En studie i I.S.L:s berättarkonst, 1986) (Gustaf Widén)

Under senare år har Sandman skrivit flera fantasifulla och inspirerande barnböcker om Rasse Rask och hans familj: Rasse Rask och en bortrövad Lucia (2004), Rasse Rask flyger upp (2007) och Rasse Rask följer spår (2009). (red.)
SandmanLiliusIrmelin

Sandman Lilius, Irmelin. Förvaltar vid sidan av sitt eget författarskap arvet efter maken Carl-Gustaf Lilius. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 05.09.2011 av Import