Sanoma Abp

Sanoma, (1999-2008 med namnet SanomaWSOY), mediakoncern, Hfrs, gr. 1999 genom fusion av Sanoma Oy och WSOY. 2003 fusionerades Rautakirja Oyj med koncernen. Sanoma Oy, Hfrs, gr. 1889, var känt främst för Helsingin Sanomat, landets största dagstidning, samt Ilta-Sanomat och Taloussanomat, men hade redan 1943 börjat förlägga även tidskrifter. Systerbolaget Helsinki Media Company Oy ägde kabeltv-bolaget HTV (nuv. Welho) och tv-kanalen Nelonen (radio och tv). Sanoma hade tryckerier i Vanda (gr. 1977), Varkaus och Forssa.

Bokförlaget Werner Söderström Oy, (WSOY) Hfrs, grundades 1878 i Borgå. Huvudtryckeriet finns i Juva. 1934-1998 var WSOY hälftenägare av tidskriftsförlaget Yhtyneet Kuvalehdet. 2001 och 2004 köpte S. två betydande holländska förlag med verksamhet i flera europeiska länder.

Förutom de ovannämnda dagstidningarna utger Sanomadivisionen i dag även några lokala tidningar. Sanoma Magazines har ett stort antal tidskrifter och specialtidningar i Finland och Europa. År 2011 hade koncernen verksamhet i 20 länder med inemot 20 000 anställda. Omsättningen 2011 var drygt 2 760 milj. €.

WSOY, som fram till 2011 var i Sanomakoncernens ägo, är ett traditionellt bokförlag, som utger och trycker fack- och skönlitteratur samt läromedel, men också digitala och audiovisuella produkter, närmast i Finland. SWelcom-divisionen handhar koncernens landsomfattande tv-verksamhet. Kabeltv-nätet finns i Hfrs. Beträffande kioskhandeln och lösnummerförsäljningen av tidskrifter, se separat artikel Rautakirja Oy. (Gunhard Kock/red.)

Våren 2011 meddelade mediakoncernen Bonnier att denna köper WSOY av Sanoma-koncernen. I samband med detta köper Sanoma bolaget Bonnier Utbildning och bokförlaget Tammis läromedelsverksamhet av Bonnier. Tammi ägs sedan 1996 av Bonnier. Affären fick i början av oktober 2011 sin slutliga form då Tammis vd Anne Valsta (f. 1952) utsågs till vd även för WSOY medan Leena Majander-Reenpää (f. 1956) utsågs till WSOY:s vice vd och ansvariga förläggare. (red.)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
dagstidningar, tidskrifter, förlag
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 07.05.2012
Uppdaterat 16.05.2017