WSOY

WSOY (Werner Söderström Osakeyhtiö), bokförlag, gr. 1878, åren 1999-2011 del av Sanoma-koncernen, sedan sistnämnda år ägs W. av mediakoncernen Bonnier. W. grundades av Werner Söderström i Borgå, blev aktiebolag 1904 och flyttade 1930 huvudkontoret till Hfrs. Dess utveckling karakteriserades till en början av Werner Söderströms religiöst grundade ovilja att förlägga enligt tidens synsätt "moraliskt tvivelaktig" litteratur. Efterträdaren Jalmari Jäntti arbetade upp W. till ett av Nordens ledande förlag, ett arv som förvaltades av sonen Yrjö A. Jäntti. Släkten Jäntti ställde sig i början av 1970-t. bakom den nye förlagschefen Hannu Tarmio i dennes kamp mot de konservativa krafterna i bolagets förvaltningsråd; förlaget hade alltsedan tiden mellan världskrigen intagit en fosterländskt finsksinnad hållning. Sedan den i offentligheten mycket uppmärksammade krisen 1972 ändat i de liberala krafternas seger inleddes en period av kraftig expansion. På det tekniska planet innebar etableringen av det effektiva boktryckeriet i Juva 1977 en stor landvinning. Senare expanderade W. bl.a. genom förvärvet av det konkurrerande förlaget Weilin+Göös 1995, vilket hade föregåtts av försök från dess ägares sida (industrikonglomeratet Amer) att vinna kontrollen över W. Weilin+Göös hade 1987 förlorat sin mycket lukrativa ensamrätt till tryckning av almanackor, och denna övertogs då av W.

Våren 2011 meddelade den svenska mediakoncernen Bonnier att denna köper W. av Sanoma-koncernen. I samband med detta ämnar Sanoma att förvärva bolagen Bonnier Utbildning och bokförlaget Tammis läromedelsverksamhet av Bonnier. Tammi ägs sedan 1996 av Bonnier. Affären fick i början av oktober 2011 sin slutliga form då Tammis vd Anne Valsta (f. 1952) utsågs till vd även för W. medan Leena Majander-Reenpää (f. 1956) utsågs till W:s vice vd och ansvarige förläggare. I slutet av februari 2012 meddelade förlaget att det flyttar sina lokaliteter från Bulevarden 12, där förlaget verkade i över 80 år, till Högbergsgatan, där bl.a. Tammi verkar sedan tidigare (red.)

W:s utgivning har omfattat en rad stora, kända förlagsobjekt, s.s. Nykysuomen sanakirja, Oma maa, Suomenmaa m.fl., skönlitteratur såväl i original som i översättning, facklitteratur samt läroböcker och läromedel. Förlaget (SanomaAbp Educations and Books) har på senare år satsat på de sistnämnda och tack vare företagsköp blivit en stor aktör inom denna sektor även på den europeiska marknaden.

Till WSOY:s inhemska författargarde har hört bl.a. Juhani Aho, Eino Leino, Johannes Linnankoski, Pentti Haanpää, Ilmari Kianto, Mika Waltari, Väinö Linna, Veikko Huovinen, Paavo Haavikko, Arto Paasilinna och Sofi Oksanen. (K. Häggman, Werner Söderström Oy 1878-2003, 2 bd, 2001-03)


WSOY3_SB.jpg

WSOY:s logotyp, som fortfarande används, formgavs 1922 av Axel Gallen-Kallela. Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
förlag
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 05.02.2017 av Import