Senatstorget

Senatstorget, centralt torg i Hfrs, anlagt på 1820-t. enligt J.A. Ehrenströms stadsplan. Torget flankeras av monumentalbyggnader, uppförda enligt ritningar av Engel med anledning av att staden blivit huvudstad, främst Helsingfors domkyrka, Statsrådsborgen, Helsingfors universitets huvudbyggnad och Helsingfors universitetsbibliotek. Torget har spelat en central plats i nationens liv som skådeplats för parader och andra begivenheter. (N-E. Wickberg, S., 1981)

Senatstorget

Senatstorget är en samlingsplats i Hfrs monumentala centrum. Dess fyra sidor domineras av staten, kyrkan, kulturen och handeln. N. om torget reser sig Domkyrkan och på v. sidan Helsingfors universitets huvudbyggnad. Mitt på torget står Walter Runebergs staty över Alexander II (1894). Foto: Sakari Niemi.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
Ämnesord
historia, torg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.08.2011
Uppdaterat 09.06.2017