Ständerhuset

Ständerhuset i Hfrs (Kronohagen) stod färdigt 1890 (arkitekt Gustaf Nyström) och var avsett att utgöra sessionsbyggnad för de ofrälse stånden i lantdagen. Efter representationsreformen 1906 användes S. för utskotts- och partigruppssammanträden, tills det 1931 fick en ny funktion och döptes om till Vetenskapliga samfundens hus samt blev hemvist för ett drygt 60-t. samfund. Den ståtliga nyrenässansbyggnaden övertogs 1978 av statsrådets kansli, och tio år senare inleddes ett omfattande restaureringsarbete under ledning av Vilhelm Helander. S. har därefter sedan 1993 använts för möten och representation av olika ministerier, och där äger även regeringsförhandlingarna efter riksdagsval rum.

Riksrätten har sammanträtt i byggnaden fyra gånger, och vintern 1945-46 var den skådeplatsen för den uppmärksammade krigsansvarighetsprocessen. (Säätytalo = The House of Estates Helsinki, red. V. Helander m.fl., 1999)
Staenderhuset

Ständerhuset. Huvudfasaden i utsirad nyrenässans domineras av en tympanon (mittgavel), som står på fyra runda pelare flankerade av två fyrkantiga hörnpelare, enligt modell från de grekiska templen. Gavelfältet pryds av skulptören Emil Wikströms bronsfris från 1903. Den sattes upp i hemlighet nattetid, eftersom den återger Alexander I stadfästande Finlands lagar vid Borgå lantdag 1809, en händelse som Bobrikovs regim inte önskade bli påmind om. Foto: Steffen Ørsted.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
byggnader, lantdag, parlament
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.10.2010
Uppdaterat 05.06.2017