Suomalainen tiedeakatemia

Suomalainen tiedeakatemia, vetenskapsakademi, Hfrs, gr. 1908 på initiativ av bl.a. professorerna Kaarle Krohn och Gustaf Komppa för att sammanföra och stödja finskspråkiga vetenskapsmän. Akademin främjar vetenskaplig forskning, arrangerar föredrag och diskussioner, publicerar vetenskaplig litteratur och stödjer framstående forskare genom stipendier. S. omfattar en matematisk-naturvetenskaplig och en humanistisk sektion. Antalet ordinarie inhemska ledamöter i dem är begränsat och uppgår i den förstnämnda sektionen till 189 och till 139 i den senare.

Till ledamöter kallas förtjänta vetenskapsmän. Då en ledamot fyller 65 år blir hans eller hennes plats i sektionen ledig och en efterträdare väljs. De medlemmar som fyllt 65 år kvarstår som fullvärdiga medlemmar i akademin. Akademin har även utländska medlemmar. Det sammanlagda antalet medlemmar uppgick 2008 till 816. S. utger bl.a. de vetenskapliga publikationsserierna Annales Academiae Scientiarum Fennicae och Folklore Fellows Communications med sammanlagt fyra underserier. Akademin upprätthöll från 1908 i Sodankylä ett geofysiskt observatorium, som 1997 övertogs av Uleåborgs universitet. Medlemsorganisation i Vetenskapliga samfundens delegation. (O. Ketonen, S. 1908-58, 1959; A. Halila, S. 1908-1983, 1987)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
vetenskapsakademier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.09.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 03.06.2017 av Import