Täktom

Täktom, by på sydsidan av Hangöudd ca 6 km ö. om Hangö centrum. Hemmanen i byn köptes under första världskriget av fil.mag. Carl Wilhelm Gylphe. De såldes 1921 på exekutiv auktion till Ab Svenska småbruk och egna hem, som styckade ut dem till ett drygt femtiotal småbruk, vartill kom ett stort antal bostadstomter. Täktom kapell i gotisk stil med inslag av barock ( A. Lindgren/ B. Liljequist, 1920), ursprungligen i familjen Gylphes ägo (restes över en tvåårig romersk-katolsk dotters grav), invigdes 1936 som lutherskt kyrkorum. Det led i likhet med flertalet övriga byggnader i byn svåra skador under fortsättningskriget (Hangöfronten) och återinvigdes 1972. Ett monument över de sovjetsoldater som fallit i striderna invigdes 1960. Ryssarna anlade 1940-41 ett flygfält med landningsbana av betongplattor men förstörde det vid sin avfärd. Drygt tre decennier senare byggdes en ny landningsbana tvärs över den gamla; det nya fältet som främst var avsett för sportflyget togs i bruk 1974.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lantgårdar, byar, lokalhistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 17.11.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 02.06.2017 av Import