Vasa län

Vasa län, fi. Vaasan lääni, f.d. län i mellersta Finland, som vid länsreformen 1997 uppgick i det nybildade Västra Finlands län. Det område som i stort sett motsvarar Vasa län före reformen 1997 omfattar i dag tre administrativa enheter, nämligen landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.Västra Finlands län som Vasa län uppgick i upphörde 2010 då regionförvaltningen förnyades.

Österbotten bildade 1634 ett eget landshövdingedöme, ursprungligen med residens i Uleåborg, från 1688 i Vasa; vid länsregleringen 1776 delades det i V. och Uleåborgs län. Till V. anslöts då n.ö. delen av övre Satakunta och n.v. delen av n. Tavastland. Dessa områden avskildes 1960 och blev en del av Mellersta Finlands län, som bildades samma år. Från V. överfördes 1969 Virdois kommun till Tavastehus län.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
län
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.05.2010
Uppdaterat 14.04.2017