Ylppö, Arvo

Ylppö, Arvo Henrik (f. 27/10 1887 Ackas, d. 28/1 1992 Hfrs), läkare, med.o.kir.dr 1914. Ylppö tjänstgjorde 1912-20 som läkare vid barnsjukhuset Kaiserin Auguste Victoria Haus i Berlin, där han utförde uppmärksammade forskningar över nyföddas gulsot och barnets patologiska anatomi. Åren 1920-63 var han överläkare vid Barnets borg i Helsingfors, till stor del en skapelse av honom själv. Ylppö var 1921-1957 professor i barnsjukdomar vid Helsingfors universitet och prefekt för dess barnklinik, för vilken en ny byggnad uppfördes 1945. Ylppö var därtill en av grundarna av och ordförande (1920-1960) för Mannerheims barnskyddsförbund; verksam inom läkemedelsföretaget Orion från 1929.

Ylppö införde bl.a. forskning över och rationell vård av förtidigt födda barn (prematurer) och utbildning av barnsköterskor och hälsosystrar. Han blev känd över hela världen som pionjär inom och organisator av barna- och mödravård. Förutom vetenskapliga arbeten publicerade han upplysande skrifter om barnavård och memoarverket Elämäni pienten ja suurten parissa (1964, sv. övers. Mitt liv bland stora och små, s.å.). Ylppö blev hedersledamot av ett stort antal inhemska och utländska pediatriska sällskap och medicine doktor h.c. causa vid universiteten i Königsberg, Giessen, Åbo och Tammerfors. Arkiater blev han 1952 och var som sådan mycket synlig. Till Ylppös ära instiftades 1957 Arvo Ylppö-medaljen, ett internationellt pris, som vart femte år utdelas till en förtjänstfull pediatrisk forskare.

Ylppö var en legend redan under sin livstid. Han var själv förtidigt född, kortvuxen, initiativrik och temperamentsfull och fullt verksam ännu vid 100 års ålder. (A.Y. Ihmisen ääni, red. I. Heydemann, 1979, Arvo Ylpön vuosisata, 1987; Kiitos on paras palkka: arkkiatri Arvo Ylpön kokemuksia, näkemyksiä, utopioita, 1990; Sanat kuin helminauha: arkkiatri Arvo Ylpön ajatuksia, 1992)

YlppoeArvo

Ylppö, Arvo. Känd främst för sin insats inom barna- och mödrarådgivningen. Han öppnade den första rådgivningen 1922 i Hfrs. Tack vare denna verksamhet minskade spädbarnsdödligheten snabbt i landet. Foto: Matias Uusikylä.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.07.2010
Uppdaterat 08.07.2010