Ainola

Ainola, Jean Sibelius konstnärshem i Träskända, ingick i den konstnärskoloni som kring sekelskiftet 1900 växte upp vid Tusby träsk. Huset är ritat av den unge arkitekten Lars Sonck och byggt i stock på en skogbevuxen sluttning ett stycke från sjön. Det stod färdigt 1904. Aino Sibelius bodde på Ainola till sin död 1969, varefter döttrarna 1972 sålde fastigheten till finska staten. Samtidigt grundades en stiftelse för att sköta Ainola och vårda makarna Sibelius grav i trädgården. Hemmet öppnades som museum 1974. (S. Levas, Jean Sibelius ja hänen Ainolansa, 1945; K. Kilpeläinen, Jean Sibelius, A., Järvenpää, 2001)

Ainola

Ainola representerar en finländsk nationalromantik som var tidstypisk för konstnärsvillor och ateljéer under epoken kring sekelskiftet 1900. Foto: Schildts bildarkiv, H. Ekberg.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, konstnärshem, Ainola
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 09.03.2016