Arabiastranden

Arabiastranden, (fi. Arabianranta), del av distriktet Gammelstaden i Hfrs, vid Gammelstadsviken. Området fick sitt ursprungliga namn av porslinsfabriken Arabia som byggdes på 1870-talet. Den nuv. Arabiastranden sträcker sig från Hermanstad i s. till Vanda ås mynning i n.

Arabiastranden utgör i början av 2000-talet ett av Hfrs stads mest ambitiösa utbyggnadsprojekt (sedan slutet av 2000-talets första decennium i stort sett färdig, red:s anm.) där en hel stadsdel är under uppförande. I Arabiastranden kombineras bostäder för ca 7 000 invånare med det s.k. Art and Design City, som utgör ett centrum för konstindustriella företag och utbildningsorganisationer. Centrala institutioner är Konstindustriella högskolan, yrkeshögskolan Arcada, Pop-Jazz-konservatoriet samt Hackmans fabriker (f.d. Arabia keramiska fabrik). Därtill har till området koncentrerats undervisning och forskning inom design, media, kultur och turism, produktutveckling och tillverkning. Sammanlagt skall området få ca 5 000 arbetsplatser. Vid byggandet av bostäder har staden satsat på modern och öppen teknologi, med bl.a. bredbandsanslutning för alla lägenheter. Byggandet sker på stadens mark, som delvis består av utfyllnadsmark i Gammelstadsviken. (Patrick Eriksson)

Sedan slutet av 2000-talets första decennium har A. som byggnadsprojekt i huvudsak färdigställts (red.)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.03.2012
Uppdaterat 16.03.2016