Bruun, Erik

Bruun, Rolf Erik (f. 7/4 1926 Viborg), grafiker. B. studerade 1944-49 vid Konstindustriella läroverket och har ställt ut sedan 1951 samt ordnat egna utställningar sedan 1955. En egen grafisk ateljé grundade B. 1953. B. är mest känd för sina affischer, typografiska alster och annan bruksgrafik. I början av 1950-t. gjorde han bl.a. en affisch för Hufvudstadsbladet, som 1953 utsågs till Årets plakat i Finland. En annan på sin tid välkänd affisch var Hartwalls Jaffa-plakat. B. inledde sin långa serie av affischer med naturskyddsteman redan på 1960-t. Tryckt i tiotusentals exemplar är bilden av den utrotningshotade Saimenvikaren (sälar). Andra motiv är fåglar (bl.a. havsörnen, 1962, örnar), fiskar och växter i Flora Fennica-serien, som bidragit till B:s internationella berömmelse. Till B:s affischer hör vidare reklamplakaten för Operafestivalen i Nyslott och olika städer såsom Hfrs, Åbo och Borgå samt finländsk industri. B. gjorde även en insats med layouten för Books from Finland, som i likhet med hans affischer bl.a. via utrikesministeriet har spritts över hela världen. Vid sidan av de tecknade plakaten har fotot varit ett viktigt hjälpmedel i B:s konst och ett av hans särintressen. B. var sedeltecknare för Finlands Bank från 1982. Stora utställningar av B:s grafiska produktion har ordnats bl.a. i Helsingfors konsthall 1988 och i Finlands skogsmuseum Lusto 2001. B. har förlänats professorstitel och promoverades 2001 till hedersdoktor vid Konstindustriella högskolan. (Ulla Aartomaa/Erik Bruun, Fjädern och pennan, 2010) (Bengt von Bonsdorff)


bruun1000A.jpg

BruunErik

Bruun, Erik. Som sedeltecknare vid Finlands Bank ritade han den sista uppsättningen marksedlar. På tusenmarkssedeln, den största valören, ses Anders Chydenius på framsidan och Kungsporten på Sveaborg på baksidan. Foto: Finlands Bank.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.04.2012 av Import