Helsingfors stadsmuseum

Helsingfors stadsmuseum, gr. 1911, kartlägger och forskar i stadens historia från dess grundande till nutiden och dokumenterar stadsbornas liv, miljö, levnadssätt och -villkor. Stadsmuseet verkar på tio olika ställen.

I museets huvudbyggnad, som uppfördes 1913 vid Sofiegatan 4, presenteras stadens historia genom olika utställningar. I samma hus finns därtill Kino Engel, där man förevisar videofilmer med Helsingforsmotiv. I byggnaden finns dessutom museets bildarkiv och en museibutik. Själva gatan, Sofiegatan, fungerar därtill som ett friluftsmuseum, där man presenterar stenläggningar och gatumöbler från 1700-talets slut till 1930-t. Gatumuseet belönades 2002 med ett specialomnämnande i tävlingen Årets europeiska museum.

I Villa Hagasund, som byggdes 1843 och som ligger intill Finlandiahuset, anordnas specialutställningar. Sådana kan man också se i Sederholmska huset vid Senatstorget; byggnaden från 1757 är det äldsta bevarade stenhuset i stadskärnan. Det äldsta bevarade trähuset, som byggdes i Kronohagen 1818, visar under namnet Sprutmästarens gård ett småborgerligt hem från 1860-t. I Berghäll finns ett arbetarbostadsmuseum som åskådliggör hur arbetarbefolkningen levde från början av 1900-t. till 1985.

Spårvägsmuseet är inrymt i stadens äldsta spårvägshall från 1900. I två trähus från 1830- o. 40-t. finns ett museum som presenterar skolväsendets historia i Hfrs. Vid forsen i Gammelstaden, där staden grundades 1550, ligger Kraftverksmuseet, där ett turbinpumpverk och ett ångkraftverk representerar områdets industritraditioner. Museet producerar även ström för stadens behov.

Domarby gård från 1790-t. står på en kulle som höjer sig över åkrarna i n. Hfrs. Utställningen "Ett hem" i huvudbyggnaden talar om hur en familj bodde på en gammal herrgård. Intill Domarby gård ligger Barnmuseet, där staden ses med ett växande barns ögon.

H. arbetar sedan 1981 som landskapsmuseum för Mellersta Nyland. (Carl Jacob Gardberg)


HELS_sm_OK2.jpg

Helsingfors stadsmuseum är inrymt bl.a. i Villa Hagasund, som uppfördes på 1840-t. av den inflytelserike ämbetsmannen Carl Johan Walleen. Byggnaden, som låg ett gott stycke utanför den dåvarande staden, används idag för museets specialutställningar. Foto: Schildts bildarkiv, T. Johansson.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
stadshistoria, museer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 25.02.2010
Uppdaterat 08.06.2023