Hagasund (Villa H.)

Hagasund, Villa H., uppfördes 1843 vid Tölöviken enligt ritningar av E.B. Lohrmann för prokurator Carl Johan Walleens räkning och tillföll efter hans död styvdottern Aurora Stjernvall, furstinna Demidoff, sedermera överstinna Aurora Karamzin, som från 1868 nyttjade H. som stadsresidens. Villan var under Aurora Karamzins tid en medelpunkt för det kulturella livet i Hfrs. Den hör sedan 1912 till stadens museum; Helsingfors stadsmuseum.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sommarvillor, Hagasundsparken
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.06.2011
Uppdaterat 07.06.2023