Walleen, Carl Johan

Walleen, Carl Johan (f. 5/9 1781 Åbo, d. 21/3 1867 Hfrs), ämbetsman. Walleen blev 1795 student i Åbo, 1796 auskultant vid Åbo hovrätt och 1809 hovrättssekreterare. 1809-16 skötte han olika ämbetsåligganden i S:t Petersburg, bl.a. var han medlem av Kommittén för finska ärenden från 1811. Han utsågs 1816 till landshövding i Viborgs län, varvid han adlades, och tjänstgjorde 1820-22 som chef för senatens kansliexpedition samt var 1822-54 prokurator; erhöll vid sin avgång friherrlig värdighet. Walleen var från 1839 ordförande i den s.k. lagkommissionen, som hade till uppdrag att utarbeta ett förslag rörande reformer i lagskipningen och den civila förvaltningen i Finland. 1855-58 utgav kommissionen en Samling af de i storfurstendömet Finland gällande och intill år 1855 utkomne författningar, hvilka ändra eller förklara landets allmänna lag och ett Förslag till ekonomi- och politilag för storfurstendömet Finland.

Walleen hade som en av R.H. Rehbinders närmaste vänner och med sina goda kontakter till hovet i S:t Petersburg ett betydande inflytande; hans son Alfons Walleen blev generalmajor och guvernör i Nylands län och hans styv- och adoptivson, Emil Stjernvall-Walleen, blev ministerstatssekreterare. Styvdottern Aurora Stjernvall gifte in sig i den yppersta hoveliten i det ryska riket, först med prins Paul Demidov och efter dennes död med Andrej Karamzin.

Walleen nedlade stora summor på att försköna sitt lantställe Träskända, som sedan i likhet med Villa Hagasund i Hfrs dåvarande utkanter övertogs av Aurora Karamzin. Han var en stor vän av litteratur och konst; en av Finska konstföreningens stiftare och dess förste ordförande 1846-49. Kejsarens personliga välvilja ledde till att kejsarens då ettårige sonson Alexander, sedermera Alexander III, blev föreningens beskyddare. Walleen blev geheimeråd 1832 och jur.dr h.c. 1840. (Joachim Mickwitz)WalleenC.jpg

Walleen, Carl Johan. Hade med sina goda kontakter till hovet i S:t Petersburg ett betydande inflytande. Foto: Åbo Akademis Bildsamlingar.
Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden, tjänstemän (offentligt anställda)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.06.2010
Uppdaterat 06.02.2017