Karamzin, Aurora

Karamzin, Eva Aurora Charlotta (f. 3/8 1808 Björneborg, d. 13/5 1902 Hfrs), mecenat, dotter till landshövding C.J. Stjernvall och styvdotter till prokurator C.J. Walleen. Karamzin blev 1830 hovfröken i Petersburg, där hon genom sin skönhet kom att inta en bemärkt plats i sällskapslivet. Hon ingick 1836 äktenskap med den ytterst förmögne hovjägmästaren Paul Demidov, som bl.a. ägde guldgruvor i Sibirien. Efter Demidovs död 1840 gifte sig Karamzin 1846 med överste Andrej Karamzin, som stupade i Krimkriget 1854. Som änka var hon från 1868 bosatt i Finland och vistades på sin villa Hagasund i Hfrs och på Träskända i Esbo. Karamzin ägnade sig åt omfattande välgörenhet och grundade bl.a. 1867 landets första diakonissanstalt, för vilken en byggnad med hennes medel färdigställdes 1897 i Djurgården. Hon sålde Träskända till en släkting sedan huvudbyggnaden brunnit ned 1888 och avyttrade Villa Hagasund till Hfrs stad 1896. Under de s.k. ofärdsåren försökte hon använda sina personliga förbindelser vid hovet till Finlands förmån, men hennes inflytande hade avtagit. (I. Qvarnström, Ett legendomspunnet liv, 1937; A. Saarisalo, A. K. ja hänen aikansa, 1973; E. Hurskainen, A. K., 2002; Aurora Karamzin. Ett aristokratiskt liv. Utgivare Esbo stadsmuseum, Schildts Förlags Ab, 2006)
Karamzin_Aurora_AaABildsaml..jpg

Karamzin, Aurora. I ung-domen en firad societets-skönhet i Petersburg, på äldre dagar känd främst för sin omfattande välgörenhet. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finländare, personer (individer), mecenater
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.06.2011
Uppdaterat 15.06.2023