Träskända%BLACK%Träskända%ENDCOLOR%, stad i Nyland.

Träskända, egendom i Esbo, ca 5 km från stadens centrum; numera styckad. T. bildades av flera mindre hemman, som 1788 inköptes av general C.N. af Klercker. Egendomen förvärvades 1820 av prokurator C.J. Walleen, som lät anlägga en park i fransk och engelsk stil. Han sålde Träskända 1840 till sin styvdotter Aurora Demidov (sedermera Karamzin) som omgående lät förnya hela parken i engelsk stil, som då var på modet. Anläggningen utvecklades och förbättrades därefter kontinuerligt under ledning av Europas förnämsta trädgårdsmästare, t.ex. Charles Orion från Frankrike. Parken uppnådde sin glansperiod på 1860-talet. Under Aurora Karamzins tid gjorde Alexander II ett berömt besök på Träskända (16/9 1863) inför den stundande lantdagsöppningen 1863. Huvudbyggnaden förstördes helt av en eldsvåda hösten 1888, och två år senare skövlades den storartade parken svårt av den beryktade augustistormen. Ägaren upphörde därefter småningom att vistas på Träskända, som 1895 såldes till den befryndade släkten Törngren.

Egendomen, som i början av 1900-talet omfattade ca 600 ha, styckades under förra hälften av 1920-talet. Esbo kommun förvärvade 1923 ett område på 25 ha. Träskända park är naturskyddsområde sedan 1961. I huvudbyggnaden (L.G. Clason/A. Lindgren, 1918-21) verkar ett ålderdomshem (Aurorahemmet). (Herrgårdar i Finland I, 1928; G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939, B. Lönnqvist, Gamla gårdar i Helsingforstrakten, 1995; Aurora Karamzin: ett aristokratiskt liv, 2006)
Auroraparken.jpg

Träskända. Gårdens park är en av landets anrikaste. Aurora Karamzin lät från S:t Petersburg hämta in franska och tyska trädgårdsmästare, som ombildade den till en modern engelsk park i landskapsstil. Där planterades ett antal exotiska örter och träd, bl.a. druvfläder och sibirisk ädelgran. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, bebyggelse, byar, näringsliv, områden, ytformer, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.09.2011
Uppdaterat 15.09.2011