Vänsterförbundet

Vänsterförbundet, fi. Vasemmistoliitto, politiskt parti, gr. 1990 som en arvtagare till Demokratiska förbundet för Finlands folk och Finlands kommunistiska parti samt Finlands demokratiska kvinnoförbund. I det partiprogram som antogs vid det konstituerande mötet tog man avstånd från såväl den s.k. realsocialismen som kapitalismen. Den gamla konflikten mellan majoritets- och minoritetskommunister kastade dock sin skugga över verksamheten även inom det nya partiet, eftersom också de "stalinistiska" taistoiterna bereddes möjlighet att inträde i detta.

V:s medlemskår bestod halvtannat decennium efter grundandet dels av personer som hade varit med alltsedan kommunistpartiets dagar och som inte sällan hade fackföreningsbakgrund, dels av yngre miljö- och socialt medvetna aktivister samt folk som mobiliserats av kampen mot globaliseringen under 1990- o. det tidiga 2000-t. Största delen (ca 60 %) av väljarna uppskattades fortfarande vara arbetare, medan den näststörsta kategorin (ca 20 %) var lägre funktionärer. Sina starkaste fästen hade partiet i Lapplands och Uleåborgs län.

V. inträdde 1995 i regeringen under ledning av sin förste ordförande, den allmänt respekterade läkaren och författaren Claes Andersson. Regeringsinträdet medförde vissa påtvungna kompromisser, som inte kunde accepteras av alla medlemmar av riksdagsgruppen; bl.a. Esko-Juhani Tennilä blev utesluten ur denna sedan han vid några omröstningar röstat emot regeringen. Andersson efterträddes 1998 som ordförande av den karismatiska och politiskt begåvade Suvi-Anne Siimes, som skänkte partiet en ny profil genom att uppmuntra miljöaktivismen. Medlemmar av fackföreningsflygeln förespråkade 2005 offentligt en anslutning av partiet till socialdemokratin, vilket Siimes opponerade sig emot. Sedan V. stannat utanför den regering som bildades 2003 undergrävdes hennes auktoritet, och 2006 lämnade hon partiet i protest mot den stalinistiska falangens inflytande. Partiledarskapet övertogs därefter av Martti Korhonen (f. 1953), vilken invalts i riksdagen 1991 och 1999-2003 tjänstgjort som kommunminister. Efter några valnederlag och krav på förnyelse efterträddes Korhonen 2009 av Paavo Arhinmäki, som invalts i riksdagen 2007.

V. har under hela sin existens haft ett sakta vikande väljarstöd; i riksdagsvalet 2007 erövrade det 17 mandat med en röstandel på 8,8 %. Partiets språkrör är Kansan Uutiset, medan Folkets arkiv tjänstgör som dess centralarkiv. (Henrik Ekberg)


vas_logo+slogan_swe_CMYK.jpg

Vänsterförbundet. Har bl.a. genom sitt engagemang för hållbar utveckling visat ambitioner att representera den s.k. tredje vänstern, som saknar den andra vänsterns (socialdemokratins och kommunismens) koppling till arbetarklassen och statliga reformprojekt. Bild: Vänsterförbundet.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, vänsterpartier, vänsterorientering
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 20.04.2017 av Import