Vuorentaka

Vuorentaka, egendom i Halikko (Salo) vid innersta delen av Halikkoviken; ägdes av ätten Horn från 1560-talet till 1786, då den övergick till ätten Armfelt, i vars ägo den fortfarande är. Vuorentaka var 1740-1803 utgård under Åminne och 1803-1935 under Wiurila. Huvudbyggnaden är ett gråstensslott från 1550-talet. Byggnaden stod antagligen oanvänd under andra hälften av 1700-t. och togs 1802 i bruk som spannmålsmagasin. 1854 gav greve August Armfelt den svenske arkitekten P.G. Sundius i uppdrag att planera en ombyggnad av det gamla gråstenshuset. Följande år iståndsattes huset som då fick en tredje våning samt försågs med gotiska fönster och ornerade tegelgavlar som ger huset en prägel av medeltida riddarborg i 1800- talstappning. Totalarealen är 240 ha, varav 50 ha är åker och 17 ha utarrenderade till Wiurila golf. (G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland II, 1942; C.J. Gardberg, Finländska herrgårdar, 1989)

Vuorentaka

Vuorentaka med sitt gråstensslott från 1500-talet gavs senare skepnaden av en romantisk riddarborg. Den osymmetriska byggnadskroppen för tankarna till sommarvillor från samma epok, d.v.s. mitten av 1800-talet. Foto: Museiverket, K. Dahl.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lokalhistoria, släktgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.06.2010
Uppdaterat 06.02.2017