Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp, Hfrs, dieselmotortillverkare, gr. 1897 som Lojo kalkverk Ab, senare Oy Lohja Ab och Metra Oy Ab ; nuvarande namn sedan 2000. Under de första femtio åren bestod produktionen närmast av kalk och cement, för att därefter utvidgas mot betong och byggnadselement, elektronik m.m. En radikal omställning av verksamheten inträffade 1991 i och med fusionen av det gamla Wärtsiläbolaget (Wärtsilä Oy Ab) och köpet av Imatra Steel Oy Ab (såld 2005, Ovako Oy Ab).

Under de tre därpå följande åren avstod Wärtsilä från samtliga sina tidigare verksamhetsgrenar och fokuserade sig på dieselmotorerna, vars tillverkning hade inletts av gamla Wärtsilä 1942. Aktieinnehavet i Assa-Abloy (Abloy) har sålts ut gradvis, och hela Sanitec Oyj Abp (sanitetsporslin, gr. 1990, fabrik bl.a. i Ekenäs) såldes 1999-2001. 2004 stängdes dieselmotorfabrikerna i Åbo och Frankrike. Wärtsiläs verksamhet utgörs i dag av underhåll, tillverkning och licensiering av stora Wärtsilä- och Sulzermotorer för fartyg och kraftverk, med huvudfabriker i Vasa och Trieste, samt propellermaskinerier och -system (brittiska John Crane-Lips, förvärvat 2002). Omsättningen uppgick 2006 till 3 200 milj. € och antalet anställda var 13 300. Dominerande aktieägare i Wärtsilä är Fiskars Oyj Abp, som har drygt 30 % av rösterna. (Gunhard Kock)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Gunhard Kock
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fabriker, dieselmotorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.01.2011
Uppdaterat 06.02.2017