prokuratornprokuratorn var under ryska tiden en till kejserliga senaten för Finland knuten ämbetsman. Prokuratorn utnämndes av kejsaren och var landets högsta åklagarmyndighet samt utövade tillsyn över att lag och författning efterlevdes av alla ämbetsverk och myndigheter. Han var chef för ett ämbetsverk, prokuratorsexpeditionen, och biträddes av en prokuratorsadjoint. I stället för prokuratorsämbetet inrättades i det självständiga Finland ett justitiekanslersämbete. (Prokuraattori - oikeuskansleri 1809-1959, 1959)

Innehavare av prokuratorsämbetet 1808-1917
M. Calonius 1808-1816
A.F. Orrhjelm 1816
C.E. Gyldenstolpe 1817-1822
C.J. Walleen 1822-1854
C.W. Trapp 1855-1856
C.E. Gadd 1856-1863
E. Th. v. Knorring 1863-1867
B.P. Peterson 1867-1870
F.R. de la Chapelle 1870-1871
J. Ph. Palmén 1871-1877
C.A.Th. Sederholm 1877-1882
R.A. Montgomery 1882-1886
K.G. Ehrström 1886
A.B. v. Weissenberg 1886-1890
G.H.W. Calonius 1890-1897
W.W. Söderhjelm 1897-1900
J.M.E. Johnsson (adlad Soisalon-Soininen) 1901-1905
G.W. v. Hellens (-Hirvikanta) 1905
B.J. Grotenfelt 1905-1908
M.L. Kihlman 1908-1909
A.A. Hosianoff 1911-1913
K.I. Kasanski 1914-1917


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 12.11.2015