Ylistaro

Ylistaro, f.d. kommun i Södra Österbotten, införlivades jämte Nurmo med Seinäjoki vid ingången av 2009. Vid kommunsammanslagningen var Ylistaros areal 482 km2 och invånarantal 5 570 (2008).

Ylistaro utbreder sig kring mellersta loppet av Kyro älv. Den bördiga, tätt bebyggda älvdalen omges av svagt kuperade moränmarker med insprängda myrar. Den forna kommunen genomdras av Österbottniska banan. I Ylistaro finns en del metall- och träindustri; bl.a. märks Luoman Oy (gr. 1982, 140 anst. 2006), som tillverkar byggnader av stock.

Ylistaro blev kapell under Storkyro 1650 och bildade egen församling 1859; kyrkan uppfördes 1847-51 (E.B. Lohrmann) av sten och tegel. (R. Salokangas/U. Ekman-Salokangas, Ylistarolaisten historia, 2005; J. Kangas, Varrella virran: ylistarolainen kyläkirja, 2005)

Ylistaro

Ylistaro. Härifrån härstammade en av de mest kända bondeledarna under klubbekriget, Pentti Pietarinpoika Pouttu, som i slutet av 1596 ledde en skara bönder söderut mot ett svårt nederlag i Ulvsby. Karta: Arttu Paarlahti.

YLISTARO2.jpgYlistaro forna kommunvapen. Bildkälla: Finl. kommunförbund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, bebyggelse, byar, näringsliv, områden, ytformer, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.02.2010
Uppdaterat 15.02.2010