Majstad

Majstad, fi. Toukola, delområde i distriktet Gammelstaden i Hfrs, 1 426 inv. (2009), belägen vid v. stranden av Gammelstadsfjärden. Majstad hör till de områden som ägaren av Gumtäkts gård i slutet av 1800-talet upplät för förortsbebyggelse längs Tavastvägen. Sedan Hfrs stad köpt Majstad 1893 och området 1906 anslutits till staden, uppgjordes en stadsplan enligt vilken småhustomter utarrenderades i början av 1920-t.

Bebyggelsen i stadsdelen härstammar huvudsakligen från denna tid. För att råda bot på den akuta bostadsbristen efter andra världskriget uppfördes dock flervåningshus i sten längs Tavastvägen. I Majstad finns bl.a. Gumtäkts äng, där Vårt land sjöngs första gången, vid studenternas Florafest 1848 (Floradagen; ett av E. Bryggman utformat monument restes till 100-årsminnet 1948), och Arabias keramiska fabrik. Under det tidiga 2000-t. byggdes en ny stadsdel, Arabiastranden för 7 000 inv. med tegelmurade hus inom ramen för ett ambitiöst program för konstnärligt samarbete. Denna utvecklas som kampus för den svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildningen (Arcada) och yrkesskoleundervisningen ( Yrkesinstitutet Prakticum) med sammanlagt drygt 2 000 studerande (S. Ahlman 2004 och 2005) I Majstad finns även landets viktigaste campus för designorienterad undervisning på högskole- (Konstindustriella högskolan) och yrkeshögskolenivå (tre separata skolor).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, befolkning, bebyggelse, områden, stadsdelar, förorter, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011