Trapp, Kristian

Trapp, Kristian (f. 27/8 1769 Åbo, d. där 18/5 1841), köpman i Åbo, av gammal från Tyskland inflyttad köpmanssläkt, kommerseråd 1809. Trapp tillhörde stadens äldste och representerade 1809 Åbo vid Borgå lantdag, där han utsågs till borgarståndets talman. Han var efter Åbo brand ordförande i stadens återuppbyggnadskommitté. Det f.d. Trappska huset, uppfört 1832-33 enligt ritningar av Ch. Bassi, är numera Åbo Akademis huvudbyggnad.

Två av hans söner kom att inta betydande positioner i kejsartidens Finland: statsrådet (1849) Carl Wilhelm Trapp (1801-56), ordförande i direktionen för Finlands Bank 1841-53, chef för senatens kammarexpedition 1853-55, prokurator 1855, och geheimerådet (1859) Robert Trapp (1802-75), adlad von Trapp 1868 (ätten num. utdöd), som bl.a. var chef för senatens militieexpedition 1858-62 och för kammarexpeditionen 1862-65 och 1867-71.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
handelsmän, politik, kommerseråd
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.04.2011
Uppdaterat 30.05.2017