Nationalmuseum

Nationalmuseum, Finlands nationalmuseum, i Helsingfors är Finlands centrala arkeologiska och kulturhistoriska museum. Det har sitt ursprung i en samling, som grundades av Helsingfors universitet på 1830-talet. Den utgjorde stommen i det historisk-etnografiska museum (museiväsen) som 1893, utökat med några andra samlingar, övertogs av staten och inrymdes i en av arkitektteamet Gesellius, Lindgren & Saarinen ritad byggnad i Främre Tölö. Detta genombrottsverk för nationalromantiken uppfördes 1906-1912. Där blev de historiska och de inhemska etnografiska avdelningarna tillgängliga för allmänheten 1916, de förhistoriska samlingarna 1920 och de finsk-ugriska samlingarna 1923. A. Gallen-Kallelas fresker med Kalevalamotiv i centralhallen fullbordades 1928.

Nationalmuseum omfattar i dag två avdelningar, en förhistorisk-historisk och en etnografisk. Museet har vidare ett myntkabinett (myntsamlingar). Det administrerades till 1972 av Arkeologiska kommissionen och ingår sedan dess som en avdelning i Museiverket. Byggnaden genomgick 1993-2000 en omfattande restaurering och sanering, som utfördes av Vilhelm Helander och Juha Leiviskä.
 
nationmu1.jpg

Nationalmuseum. Fasaderna i grå granit som återspeglar de medeltida gråstenskyrkorna, anses som ett av de ypperligaste exempel på finländsk nationalromantik. Huvudentréns dörrar är utformade av Eric Ehrström, medan björnskulpturen är ett verk av Emil Wikström. Byggnaden öppnades för allmänheten 1916. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museer, nationalmuseer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 22.06.2023