Pargas stadPargas, (2009-11 med namnet Väståboland), stad i Åboland i Sydvästra Finland. Staden bildades vid ingången av 2009 genom sammanslagning av det tidigare Pargas stad (num. centralort för P.) och kommunerna Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Stadens område sträcker sig i en båge söderut från Pargas i n.o. till Nagu och Korpo i s. samt därifrån vidare upp till Houtskär och Iniö i n.v. Inom detta faller en stor del av Skärgårdshavet med omkring tiotusen öar, holmar, kobbar och skär. P. är landets enda stad som helt saknar fastlandsområden. Centralort är Pargas, där huvuddelen av befolkningen är bosatt. Tät fritidsbebyggelse (drygt 8 300 stugor 2011). Hade ca 15 500 invånare 2011 varav 57,5 % är svenskspråkiga (2009), Stadens areal är 5 545 km2 varav 4 400 är vatten.VastabolandAP.jpg

Det tidigare Väståboland, sedan 2012 med namnet Pargas. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

Pargas_Parainen.jpg

Det tidigare Pargas stad före 2009. Karta: Arttu Paarlahti.

NAUVO.jpg

Då Väståboland bildades togs Nagu kommuns kommunvapen i bruk som stadsvapen för den nybildade staden. Vapnet fortsatte som det nya Pargas vapen 2012. Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 07.05.2012
Uppdaterat 07.05.2012