abstrakt konst

abstrakt konst, benämning på en riktning inom bildkonsten som uppträdde på ett flertal håll i Europa åren 1908-14. I den abstrakta konsten är ett konventionellt naturavbildande motiv och föreställande former utelämnade och ersatta med "rena", icke-föreställande, som skall tala direkt till betraktaren, som musik. - En del konstnärer som målat abstrakt har föredragit termen konkret för sin konst.

Till Finland kom a. genom modernistnestorn i Åbo Edwin Lydén, som efter kontakter med tysk modernism 1924 utförde några experiment i helt abstrakt stil. Han återanknöt till dem åren 1932-33. Ungefär samtidigt gjorde Birger Carlstedt sina första målningar med enbart geometriska former efter att i Frankrike ha kommit i direkt beröring med företrädare för ett abstrakt målningssätt. Det dröjde dock till slutet av 1940-t. och början av 1950-t. innan de abstrakt-konkreta tendenserna fick flera företrädare även i Finland; bl.a. märks Sam Vanni, Lars-Gunnar Nordström och Ernst Mether-Borgström samt senare skulptörer som t.ex. Kain Tapper och Harry Kivijärvi. Termen a. har sedan slutet av 1950-t. fått en alltmer mångfasetterad eller uttunnad täckning genom uppkomsten av en hel rad olika stilriktningar som baserar sig på likartade principer. Denna konstriktning - numera vanligen kallad konkretism - representeras idag i Finland även av en rad yngre målare, såsom Göran Augustson, Juhana Blomstedt och Matti Kujasalo. (Kymmenen taiteilijaa, 1962) (Rolf Nummelin/red.)
AbstraktKonst

abstrakt konst. Åskvädret, oljemålning av Edvin Lydén 1926.Foto: Centralarkivet för bildkonst.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer), abstrakt konst, stilar (fenomen)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.02.2011
Uppdaterat 03.03.2016