regionförvaltningsverkenregionförvaltningsverken (RFV), fi, aluehallintovirasto (AVI), ämbetsverk som inledde sin verksamhet 1.1.2010 efter slopandet av länsindelningen (län). Det finländska fastlandet är indelat i sex regioner med var sitt regionförvaltningsverk som ansvarar för de tillstånds-, tillsyns- och rättsskyddsuppgifter som tidigare hörde till länsstyrelserna, miljötillståndsverken, de regionala miljöcentralerna och arbetarskyddsdistrikten. Till regionförvaltningsverkens ansvarsområden hör basservicen, rättsskyddet och tillstånden, räddningsväsendet och beredskapen, polisväsendet, arbetarskyddet och miljötillstånden. De sex regionerna på fastlandet är:

Sydvästra Finland, omfattar landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Till regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddstillsynen hör även Åland. Huvudkontor i Åbo med filialer i Björneborg, Salo, Kimitoön och Mariehamn.

Västra och Inre Finland, omfattar landskapen Södra Österbotten, Österbotten samt Mellersta Österbotten, Birkaland och Mellersta Finland. Huvudkontor i Vasa. Verksamhetsställen i Tammerfors och Jyväskylä.

Södra Finland, omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Till verkets verksamhetsområde för miljötillstånd hör även Egentliga Finland och Satakunta. Huvudkontor: Tavastehus. Filialer i Helsingfors och Kouvola. Anställda i Borgå, Lahtis, Villmanstrand, Åbo, Tammerfors, Borgå, Kemi och Kuopio.

Östra Finland, omfattar landskapen Norra Karelen, Södra Savolax och Norra Savolax. Huvudkontor i S:t Michel, filialer i Kuopio och Joensuu.

Norra Finland, omfattar landskapen Norra Österbotten och Kajanaland och vad gäller arbetsskydd, miljötillstånd och polis även Lappland. Huvudkontor i Uleåborg.

Lappland, omfattar landskapet Lappland, med kontor i Rovaniemi.

Statens ämbetsverk på Åland är den statliga regionförvaltningsmyndigheten på Åland, med kontor i Mariehamn.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
regionförvaltningsverk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.09.2011
Uppdaterat 01.04.2016